Về AIBT

Viện Kinh doanh và Công nghệ Adelaide (viết tắt là AIBT) là một tổ chức giáo dục đăng ký theo luật Úc và đào tạo để chuyển tiếp học sinh vào bậc giáo dục đại học.

Được thành lập vào năm 2009, Trường đặt tại trung tâm của thành phố Adelaide gần khu vực dịch vụ, giải trí, kinh doanh và giáo dục của thành phố.

Sứ mệnh của AIBT là giáo dục và đào tạo chuyển tiếp từ giáo dục phổ thông sang giáo dục đại học, phát triển kỹ năng chuyên môn và phát triển cá nhân cho học sinh, sinh viên để bước vào bậc đại học và sau đại học. Mục tiêu của Trường là cung cấp giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên để nâng cao kỹ năng chuyên môn và thành tích học tập.

Năm 2011, các sinh viên đầu tiên của Trường đã tốt nghiệp với phần lớn đang theo học tại các trường đại học ở Adelaide. Kể từ đó, Trường đã và đang phát triển và mở rộng về quy mô và bằng cấp đào tạo.

Đến cuối năm 2013,Trường đã được phê duyệt về việc tăng tuyển sinh sau khi Cơ quan Kiểm định Chất lượng Australia tiến hành một kiểm toán toàn diện đối với AIBT. Cơ quan Kiểm định đã đánh giá về cơ sở đào tạo của AIBT, các thỏa thuận hợp tác đào tạo được phê duyệt với các tổ chức giáo dục và đào tạo khác, cơ sở vật chất, nguồn lực, trang thiết bị, học liệu và tỷ lệ giáo viên/học sinh, cũng như năng lực cán bộ và nguồn lực giáo dục. Nhà trường cũng đã được phê duyệt để bổ sung một số khóa học khác vào danh sách các chương trình đào tạo của mình. Hiện tại AIBT đào tạo học sinh, sinh viên để  cấp chứng chỉ, bằng Diploma (tương đương trình độ năm thứ 1 bậc Đại học Việt Nam), bằng Advanced Diploma (tương đương trình độ năm thứ 2 bậc Đại học Việt Nam) và bằng Graduate Diploma (tương đương năm thứ 1 bậc Thạc sĩ tại Việt Nam) cũng như các chương trình tiếng Anh, cụ thể như sau:

  • Certificate IV in Bussiness (Chứng chỉ IV về Kinh doanh)
  • Diploma of Business (HR) (Bằng Kinh doanh – Nhân sự, tương đương năm thứ 1 Đại học tại Việt Nam)
  • Diploma of Management (Bằng Quản lý, tương đương năm thứ 1 Đại học tại Việt Nam)
  • Advanced Diploma of Management (Bằng Quản lý, tương đương năm thứ 2 Đại học tại Việt Nam)
  • Advanced Diploma of Marketing (Bằng Marketing, tương đương năm thứ 2 Đại học tại Việt Nam)
  • Graduate Diploma of Management (Bằng Quản lý, tương đương năm thứ 1 sau Đại học, chương trình thạc sĩ tại Việt Nam)
  • Graduate Diploma of TESOL (Bằng Dạy tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ hai, tương đương năm thứ nhất sau đại học của chương trình thạc sĩ tại Việt Nam)
  • Các Khóa tiếng Anh từ các khóa tiếng Anh toàn thời gian đến chương trình tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật;

Cán bộ của AIBT là các cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, một số có trình độ Tiến sĩ trong lĩnh vực của mình. Tất cả các nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cao hơn trình độ theo yêu cầu của hệ thống Australia đối với các Tổ chức Đào tạo Đăng ký.

Là một Trường học với các chương trình, khóa đào tạo làm“cầu nối” đến với giáo dục đại học, AIBT có nhiều thỏa thuận liên thông với các trường đại học để sinh viên tốt nghiệp của Trường chuyển đổi tín chỉ vào các chương trình ở hai bậc học là bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Ngoài ra Trường cũng xây dựng một liên minh và hợp tác chiến lược với các trường trung học uy tín để đào tạo chương trình Ngôn ngữ cho học sinh phổ thông. AIBTcó kế hoạch tiếp tục hợp tác với các tổ chức giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước Úc để mang tới cơ hội đi lên bậc đại học nhiều hơn cho học sinh, sinh viên.

Vào tháng 10/2014, AIBT được thừa nhận là một Tổ chức Đào tạo có uy tín và chất lượng cao, được Cơ quan Kiểm định Kỹ năng Australia (ASQA) mời trở thành tổ chức được Ủy nhiệm.

AIBT hiện đang có kế hoạch phát triển các cơ sở đào tạo và văn phòng đại diện ở nhiều nước. Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ tìm hiểu thông tin cũng như luôn chào mừng quý vị đến tham quan.