KHÓA HỌC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Du học Úc, Tư vấn Du học Úc

Khoá cao đẳng nâng cao - chuyên ngành Quản lý

Khoá Cao đẳng nâng cao chuyên ngành Quản lý là một khung chương trình sáng tạo do trường Quản lý AIBT xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp có thể quản lý con người và các dự án trong khu vực công và tư. Các nghề nghiệp điển hình sinh viên khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm bao gồm: Trưởng Bộ phận, Trưởng Phòng và Trưởng Vùng
Chi tiết

Du học Úc, Tư vấn Du học Úc

Khóa cao đẳng nâng cao Chuyên ngành Marketing

Chương trình học trang bị cho học sinh những kỹ năng chuyên sâu ngành quản lý/marketing
Chi tiết

Du học Úc, Tư vấn Du học Úc

Khoá sau đại học - Chuyên ngành Quản lý

Khoá sau đại học - Ngành quản lý học tập là một chương trình chuyên sâu về lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển năng lực và đào tạo của tổ chức. Khóa học phù hợp với những ai có mong muốn là người chịu trách nhiệm khởi xướng, thiết kế, thực hành các nhiệm vụ học tập và phát triển trong một tổ chức giáo dục.
Chi tiết

Trang: 1