Khóa cao đẳng nâng cao Chuyên ngành Marketing

Tổng quan chương trình

Bằng Cao đẳng nâng cao – chuyên ngành Marketing bao gồm 8 môn học. Bốn (4) môn học bắt buộc – được  quy định theo khung đào tạo của Chính phủ Úc và bốn (4) môn học tự chọn do AIBT chọn lựa (có tham vấn với Trường Đại học Nam Úc ) để đảm bảo có sự chuyển tiếp hiệu quả nhất lên bậc Đại học. Chương trình đào tạo  trang bị cho học sinh những kỹ năng tốt nhất trong ngành quản lý/marketing.

Lộ trình học tập

Sinh viên hoàn thành Chứng chỉ Kinh doanh bậc IV (Chương trình dự bị cao đẳng – ngành Kinh doanh) tiếp tục học khóa Cao đẳng Quản lý, Cao đẳng nâng cao chuyên ngành Marketing tại AIBT sẽ được tính tương đương với 1,5 năm chương trình đại học. Như vậy sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp lên bậc đại học với thời gian học ngắn hơn.

Định hướng nghề nghiệp

Bằng cao đẳng nâng cao – chuyên ngành marketing trang bị cho học viên những kiến thức marketing quan trọng để nắm giữ vai trò lãnh đạo và định hướng chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Các vị trí công việc khả thi bao gồm: giám đốc marketing, chuyên gia marketing và quản lý marketing.

Đánh giá

Học sinh sẽ được đánh giá kết quả học tập thông qua nhiều hoạt động trong lớp học, bài thuyết trình, báo cáo và bài kiểm tra viết trong toàn khóa học chứ không phải qua các kỳ thi cuối kỳ.

Yêu cầu đầu vào:

  • Hoàn thành bằng cao đẳng quản lý hoặc kinh doanh
  • Điểm IELTS tương đương 5.5 trở lên

Thời gian

  • 1 năm học toàn thời gian 

Học phí khóa học

  • Học phí AUD $14,000 (Học sinh quốc tế)
  • Phí tài liệu AUD $500

Nhập học

  • Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10

Nội dung môn học

Mã ngành                      Tên môn học 

BSBMKG603B              Quản lý quy trình marketing

BSBMKG607B              Quản lý nghiên cứu thị trường              

BSBMKG608A              Phát triển các mục tiêu marketing của tổ chức

BSBMKG609A              Xây dựng kế hoạch maketing 

BSBFIM601A                Quản lý tài chính   

BSBMKG501B              Xác định và đánh giá các cơ hội marketing   

BSBMKG605B              Đánh giá các cơ hội marketing quốc tế    

 

Chi tiết liên hệ:

Văn phòng đại diện Viện kinh doanh và công nghệ Adelaide (AIBT) tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1003, tầng 10, tòa nhà Thăng Long – số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: +84 3 996 8836 

Email: Vietnam@aibt.edu.vn

BSBMKG606B              Quản lý chương trình marketing quốc tế