Khoá sau đại học - Chuyên ngành Quản lý

Tổng quan khóa học

Khóa sau đại học - ngành quản lý học tập (Graduate Diploma Management - Learning) là một chương trình đào tạo lãnh đạo chuyên nghiệp, tập trung vào phát triển kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực học tập của tổ chức và phát triển năng lực cá nhân. 

Học sinh sẽ học được các kỹ năng để thực hiện những thay đổi một cách có chiến lược để hình thành một tổ chức giáo dục.

Khoá học đặc biệt phù hợp với học viên chịu trách nhiệm khởi xướng, thiết kế và vận hành các chương trình phát triển và đào tạo trong tổ chức. 

 

Định hướng nghề nghiệp

Những vị trí công việc điển hình cho sinh viên tốt nghiệp Khóa sau đại học - Ngành quản lý học tập  bao gồm:

Tư vấn về học tập và phát triển

Quản lý/trưởng khoa trong một Tổ chức Đào tạo Đăng ký (RTO)

Quản lý và lãnh đạo học tập của tổ chức

Quản lý đào tạo

Lãnh đạo phát triển năng lực tại nơi làm việc

Lập kế hoạch tại nơi làm việc

Chuyên gia giáo dục làm việc trong một RTO

 

Con đường học tập:

Học sinh tốt nghiệp khóa học này có thể được chuyển đổi tín chỉ 1 năm khi học bằng Thạc sĩ Giáo dục (Quản lý) ở Trường Đại học.

Học sinh tốt nghiệp cũng có thể được chuyển đổi tín chỉ khi học bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh (Bằng Quản lý Kinh doanh chung) tại trường Đại học Flinders.

Mã ngành

BSBINN801A

BSBRES801A

BSBLED701A

BSBLED702A

BSBLED710A

BSBLED705A

BSBLED706A

BSBINN601B

  
Nội dung

Dẫn dắt tư duy sáng tạo và thực hành

Khởi tạo và dẫn dắt nghiên cứu ứng dụng

Dẫn dắt quá trình chuyển biến cá nhân và chiến lược

Dẫn dắt việc thực hiện chiến lược học tập

Phát triển nguồn nhân lực

Lập kế hoạch và thực hiện một chương trình cố vấn(mentoring)

Lập kế hoạch và thực hiện một chương trình dạy kèm (coaching program)

Quản lý thay đổi của tổ chức

  

 Yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp đại học, có 3 năm kinh nghiệm 
  • Điểm IELTS từ 6.0 trở lên

Thời gian

  • 1 năm học toàn thời gian 

Học phí khóa học

  • Học phí AUD $16,000 (Học sinh quốc tế)
  • Phí tài liệu AUD $500

Nhập học

  • Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10

 

Chi tiết liên hệ:

Văn phòng đại diện Viện kinh doanh và công nghệ Adelaide (AIBT) tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1003, tầng 10, tòa nhà Thăng Long Ford – số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: +84 3 996 8836 

Email: Vietnam@aibt.edu.vn