Khóa học cao đẳng nâng cao chuyên ngành Marketing

Tổng quan chương trình

Bằng Cao đẳng Nâng cao Marketing bao gồm 8 môn học. Bốn (4) môn học là các môn học bắt buộc – được  quy định theo khung đào tạo của Chính phủ Úc và bốn (4) môn học lựa chọn do AIBT chọn lựa (có tham vấn với Trường Đại học Nam Úc ) để đảm bảo có sự chuyển tiếp hiệu quả nhất lên bậc Đại học. Bằng này sẽ giúp học sinh có được những kỹ năng tốt nhất trong quản lý/marketing.

Chọn lựa học tập

Nếu sinh viên hoàn thành Chứng chỉ Kinh doanh IV tiếp tục với lựa chọn khóa học cao đẳng Quản lý, cao đẳng nâng cao Marketing của AIBT như vậy sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp lên đại học và được tính đã hoàn thành 1,5 năm của chương trình đại học.

 

Định hướng nghề nghiệp

Học sinh có bằng này có thể đảm nhiệm vai trò là lãnh đạo và định hướng chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Các vị trí công việc khả thi bao gồm: giám đốc marketing, chuyên gia marketing và quản lý marketing.

Đánh giá

Học sinh sẽ được đánh giá thông qua nhiều hoạt động trong lớp học, bài thuyết trình, báo cáo và bài kiểm tra viết trong toàn khóa học chứ không phải qua các kỳ thi cuối kỳ.

             

Yêu cầu đầu vào:

.       Hoàn thành Lớp 12; HOẶC

.       Kỹ năng toán học và các kỹ năng đọc viết tương đương với Năm học 12 trong hệ thống giáo dục của Australia;

.       Học sinh quốc tế PHẢI có điểm IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

 

Thời gian

.       1 năm học toàn thời gian hoặc có các chọn lựa học cấp tốc

 

Học phí khóa học

.       Học phí AUD $11,500 (Học sinh quốc tế)

.       Học phí AUD $8,400 (Học sinh trong nước)

.       Phí học liệu AUD $500

Nhập học

.       Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10

 

Nội dung môn học

.       BSBMKG603B              Quản lý quy trình marketing

.       BSBMKG607B              Quản lý nghiên cứu thị trường              

.       BSBMKG608A              Phát triển các mục tiêu marketing của tổ chức

.       BSBMKG609A              Xây dựng kế hoạch maketing 

.       BSBFIM601A               Quản lý tài chính   

.       BSBMKG501B              Xác định và đánh giá các cơ hội marketing   

 .      BSBMKG605B              Đánh giá các cơ hội marketing quốc tế    

.       BSBMKG606B              Quản lý chương trình marketing quốc tế