Khóa học sau đại học về TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuẩn mực quốc tế

Tổng quan chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho các giáo viên tiếng Anh, sinh viên ngoại ngữ tại các nước sử dung tiêng anh nhu một ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lý thuyết TESOL và sẽ mang lại cho học sinh một trình độ kỹ năng cao về phương pháp giảng dạy tiếng anh.

Cơ hội nghề nghiệp

Vì tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới do vậy nhu cầu về nhân sự có bằng TESOL ngày càng nhiều. Những việc làm khả thi đối với các học viên sau khi lấy bằng TESOL bao gồm: Giảng dạy tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực ngành nghề rộng rãi tại Australia hoặc trên thế giới, cũng như các nhân sự làm việc trực tiếp về giáo dục đào tạo và viết tài liệu. Những học sinh có bằng Đại học sư phạm và chứng chỉ TESOL có thể giảng dạy tiếng Anh ở Australia nếu đáp ứng đủ điều kiện, trong đó có điều kiện về chứng chỉ TESOL

Con đường học tập

Học sinh tốt nghiệp khóa học này sẽ được chuyển đổi tín chỉ khi học bằng Thạc sĩ TESOL tại trường Đại học

Đánh giá

Kỹ năng và hiểu biết được đánh giá thông qua các buổi thực hành và thuyết trình chứ không phải các bài kiểm tra. Học viên cần đạt được kĩ năng thành thạo trong từng học phần của môn học và khóa.

Yêu cầu đầu vào:

·        Đã tốt nghiệp đại học

·        Có 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian với vai trò là một người hướng dẫn có chuyên môn về TESOL trong môi trường lớp học

·        Học sinh quốc tế cần có điểm IETLS tối thiểu 6.0 hoặc tương đương.

·        Học sinh quốc tế có kết quả IELTS dưới 6.0 có thể theo học tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ của AIBT để đạt được điểm yêu cầu.

Thời gian

.        1 năm toàn thời gian

Học phí

·         Học phís AUD $16,000 (Học sinh quốc tế)

 ·        Học phís AUD $10,000 (Học sinh trong nước)

·         Phí học liệu AUD $500

 ·        Phí nhập học không hoàn lại $250.00

Nhập học:

·         Tháng 2 và Tháng 7

Nội dung khóa học

TESDES801A

Thiết kế các bài học TESOL

TESDEL802A

Giảng dạy và đánh giá các bài học TESOL

TESDEL804A

Giảng dạy và đánh giá các môn học của chương trình TESOL

TESDEV804A

Xây dựng nguyên lý cá nhân về TESOL

TESASS807A

Phân tích và áp dụng nguyên lý đánh giá ngôn ngữ TESOL

TESCUR808A

Thiết kế một khung chương trình ngôn ngữ

TESACT809A

Thực hiện nghiên cứu hành động trong TESOL

TESMAN810A

Thực hiện một dự án quản lý TESOL